Shanghai Triad

id: 25624

Shanghai Triad 1995 U.S. One Sheet Poster
Date 1995
Country USA
Size One Sheet (27x41)*
Condition Very Good-Fine (Rolled) [?]

Zhang Yimou's classic w/ Gong Li.

$60
Film

Shanghai Triad, 1995

Director
  • Yimou Zhang
Cast
  • Li Gong
  • Baotian Li
  • Wang Xiaoxiao
  • Xuejian Li
Writer
  • Bi Feiyu
  • Li Xiao
Genre
Country
  • China
  • France

*Sizes are approximate and stated in inches. Contact us for exact dimensions.