The Story of Qiu Ju

id: 36531

The Story of Qiu Ju 1993 U.S. One Sheet Poster
Date 1993
Country USA
Size One Sheet (27x41)*
Condition Very Good-Fine (Rolled) [?]

Zhang Yimou drama w/ Gong Li.

$60
Film

The Story of Qiu Ju, 1992

Director
  • Yimou Zhang
Cast
  • Li Gong
  • Peiqi Liu
  • Liuchun Yang
  • Kesheng Lei
Writer
  • Yuan Bin Chen
  • Heng Liu
Genre
Country
  • China
  • Hong Kong

*Sizes are approximate and stated in inches. Contact us for exact dimensions.

*Condition may vary