Zatoichi

id: 48917

Zatoichi 1989 Japanese B5 Chirashi Handbill
Date 1989
Country Japan
Size J B5 Chirashi (7x10)*
Condition Fine (Rolled) [?]

Katsu fun (2 sided)

$45

Film

Zatoichi, 1989

Director

 • Shintaro Katsu
Cast
 • Shintaro Katsu
 • Kanako Higuchi
 • Takanori Jinnai
 • Ryutaro Gan
Writer
 • Tatsumi Ichiyama
 • Shintaro Katsu
 • Tsutomu Nakamura
 • Kyohei Nakaoka
 • Kan Shimozawa
Country
 • Japan

*Sizes are approximate and stated in inches. Contact us for exact dimensions.

*Condition may vary